Upadłość konsumencka

Umorzenie długów i odzyskanie spokoju.

Dzięki umiejętnemu korzystaniu z przepisów prawa upadłościowego można rozwiązać problem długów. To rozwiązanie jest dla osób, które nie są w stanie spłacać długów i już nie są albo nigdy nie były przedsiębiorcą. 

Sprawdź jak działa upadłość konsumencka i dla kogo jest to rozwiązanie z mojego video. Pobierz także mój darmowy e-book – Bezpieczna upadłość konsumencka.

Co się zmieni w Twoim życiu...

Wszczęcie postępownia przyniesie spokój w życiu i uporządkowanie długów w jednym postępowaniu. Najważniejsze to bezpieczne postępowanie.

Zatrzymanie
spłat długów

Wraz z rozpoczęciem procedury upadłościowej możliwe jest niespłacanie długów. Wszystkie długi obejmie postępowanie. Wierzyciele mogą zgłosić swoje roszczenia w postępowaniu, a jeśli tego nie zrobią to bezpowrotnie stracą wierzytelność.  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej obejrzyj moje video.

Zatrzymanie
komornika

Wraz z uwzględnieniem wniosku przez sąd egzekucje komornicze są zawieszane z mocy prawa. Po uprawomocnieniu się postanowienia egzekucje są umarzane. W razie licytowania mieszkania lub domu przez komornika, w upadłości można otrzymać pieniądze nawet na 24 miesiące najmu innej nieruchomości. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej obejrzyj moje video.

Zatrzymanie
windykacji

Po uwzględnieniu wniosku przez sąd, nie jest możliwym samodzielne dokonywanie spłat dla wierzycieli. Jedyną możliwością dla windykatorów jest więc zgłoszenie się do postępowania. W praktyce oznacza to spokój od windykacji. Niektórzy wierzyciele już wówczas zupełnie odpuszczają. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej obejrzyj moje video.

Plan spłaty i
umorzenie długu

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowanie toczy się dalej. Celem dalszego etapu postępowania jest umorzenie długów. Umorzenie może być całkowite (bez planu spłaty) lub ustalane wraz z planem spłaty. W planie spłaty określa ile miesięcy będzie trwał i jaki będzie zakres umorzenia długów. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej obejrzyj moje video.

Jak działa umorzenie długu?

Każdy etap działania jest równie ważny. Oto droga do bezpiecznego oddłużenia…

Skonsultuj możliwość oddłużenia

Bezpieczne przeprowadzenie postępowania wymaga dokładnego poznania sytuacji. Trzeba ustalić wiele informacji, ale przede wszystkim wykluczyć wszystko co stoi na drodze bezpiecznej upadłości. Możesz skorzystać z mojej checklisty bezpiecznej upadłości w e-booku Bezpieczna upadłość konsumencka.

Złóż bezpiecznie wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi być dobrze przygotowany. Wniosek musi wskazywać kierunek dla postępowania po ogłoszeniu upadłości. Zapoznaj się z moją checklistą bezpiecznego wniosku w e-booku Bezpieczny wniosek o upadłość konsumencką.

Wiedz jak przebiega postępowanie z Syndykiem i Sądem

Dopiero po ogłoszeniu upadłości zaczyna się tzw. właściwe postepowanie upadłościowe. Pojawi się syndyk wyznaczony przez sąd. To syndyk będzie weryfikował sytuację i przedstawi swoje wnioski sądowi. Wiele zależy od dobrego kontaktu z syndykiem i korzystania z systemu KRZ.

Przygotowuj się do procedury w KRZ

Po ogłoszeniu upadłości będzie się toczyło tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. Postępowanie toczy się w systemie teleinformatycznym KRZ. Umiejętność posługiwania się tym systemem jest niezwykle ważna. 

Rozwiej swoje wątpliwości

Przepisy prawa upadłościowego  2020 roku to zupełna rewolucja w oddłużaniu dla każdego. To co funkcjonuje od dziesiątek lat w innych krajach w końcu jest także w Polsce. Upadłość konsumencka istnieje dlatego, że dla całego społeczeństwa lepiej jest dać szansę osobie zadłużonej na nowy strat. Osoby nadmiernie zadłużone często nie widzą sensu osiągania legalnych zarobków, popadają w dalsze problemy i nie współtworzą dobra dla całego społeczeństwa. Poza „zepchnięciem” na margines, są jeszcze kwestie agresywnych ofert finansowych, a także i konstytucyjnej wartości jaką jest „godność ludzka”. przywrócenie 

Przepisy prawa upadłościowego są skomplikowane i łączą się z przepisami innych ustaw. O ile można samemu napisać wniosek o upadłość, tak można narazić się na wiele problemów niewłaściwie przygotowanego wniosku. Warto jest zebrać najważniejsze informacje o tym ja działa i jak przebiega upadłość lub zwrócić się o pomoc do fachowca.

Całe postepowanie to 3 etapy: 1) złożenie wniosku i ogłoszenie upadłości 2) postępowanie upadłościowe z udziałem syndyka 3) etap oddłużenia. Samo wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości trwa zazwyczaj 1-3 miesięcy. Etap postepowania z syndykiem zależy od ilości długów i majątku. Gdy brak jest majątku lub jest nieznaczny to postępowanie może się zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Ostatni etap czyli oddłużenie, to realizowanie planu spłaty, którego liczbę miesięcy określa sąd – standardowo jest to 36 miesiecy.

Złożenie wniosku do sądu wiąże się z opłatą sądową 30 złotych. następnie pojawiają się koszty pracy syndyka, jednak te koszty może tymczasowo pokryć Skarb państwa lub nawet je umorzyć. Koszty te sąd ujmie co do zasady w planie spłaty. Pomoc prawna przy upadłości konsumenckiej to standardowo kilka tysięcy złotych. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana lub potrzebna jest reprezentacja w rozprawach to koszt także może być wyższy. Warto zawsze dowiedzieć się co wchodzi w skład pomocy i ceny oraz dostosować ten zakres do swoich możliwości.

Upadłość konsumencka w pierwszej kolejności daje spokój. Zatrzymywane są egzekucje komornicze i windykacja, a to daje bardzo dużo. To wierzyciele muszą się formalnie zgłosić do postępowania i zadbać o wykazanie istnienia długów. Jeśli tego nie zrobią to stracą swoją szansę, a długi zostaną umorzone. Upadłość to uporządkowanie całej sytuacji, ustalenie możliwej do płacenia raty na przez określoną ilość miesięcy i umorzenie pozostałych długów. To nowy start, bez długów.

W upadłości konsumenckiej nie umorzysz np. długów z tytułu alimentów. Nie zostaną też umorzone długi, które zostały celowo zaciągnięte po to, żeby je później umorzyć. Najlepiej jest skonsultować swoją sprawę ze specjalistą (osobą specjalizującą się w prawie upadłościowym jest doradca restrukturyzacyjny posiadający licencję Ministra Sprawiedliwości – znajdziesz ich na tej liście – też na niej jestem)

Od czasu wprowadzenia zmian w upadłości konsumenckiej w 2020 roku zakończyło się już wiele postepowań. Wiele osób uzyskało już oddłużenie i zdążyło zapomnieć o problemach z długami.

Po zakończeniu postępowania i umorzeniu długów, można cieszyć się spokojem i brakiem zajęć komorniczych. Co prawda odbudowanie zdolności kredytowej może trwać, ale z długami wcale nie byłoby możliwe.  

Działam szybko

Każdy dzień z długami jest trudny. Działam żeby Klienci odczuli ulgę i spokój jak najszybciej. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda moja praca to obejrzyj moje video.

Bezpieczeństwo

Co oznacza bezpieczna upadłość? To umorzenie długu, szybkie postępowanie, brak szkody dla innych osób bliskich, przystępni i krótki plan spłaty. O niebezpieczeństwach złego wniosku o upadłość mówię w moim video.

Doświadczenie

Od ponad 12 lat pracuję jako prawnik. Przeprowadziłem ponad tysiąc spraw sądowych. Jako doradca restrukturyzacyjny współpracuję z Kancelarią Syndyka. O tym jak ważne jest doświadczenie w upadłości mówię w moim video.

Czy chcesz wyjść z długów w bezpieczny i legalny sposób?

Przeprowadzam przez całe postępowanie oddłużeniowe przed sądem. Od początku myślę o wszystkich zagrożeniach i je eliminuję, żeby Klient nie odczuł jak złożony jest to proces. Przygotowuję, przekazuję wiedzę i dbam o detale. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie i spokoju to skontaktuj się ze mną.